Iškilo neaiškumų? info@movida.lt | Movida.lt užsakymų klausimais: +370 614 92584
Pirkimas išsimokėtinai su MOKILIZINGAS

Naujienlaiškio prenumerata

Sąlygos ir taisyklės

Prekių pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje movida.lt taisyklės


1. Bendrosios nuostatos

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau vadinamos - „Taisyklės“), su jomis Pirkėjui sutikus yra abiem šalim privalomas teisinis dokumentas,
kuriame apibrėžiamos Pirkėjo ir elektroninės parduotuvės (toliau vadinamos - „Pardavėjo“) teisės bei pareigos, prekių pirkimo ir atsiskaitymo už jas 
sąlygos, šalių atsakomybė, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka ir kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.

Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ir papildyti šias Taisykles. Pardavėjo daromi pakeitimai siejami su galiojančiais teisės aktų 
reikalavimais ir neprieštarauja sveikos nuovokos principams.

Pirkti Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje turi teisę žemiau išvardinti asmenys:
veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės;
juridiniai asmenys;

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaryta nuo Pirkėjo paspaudimo ant nuorodos "PATVIRTINTI UŽSAKYMĄ".
Visos Pirkimo – pardavimo sutartys yra saugomos Pardavėjo internetinės svetainės duomenų bazėje.
Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi 
nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą bei pašto kodą, telefono numerį ir 
elektroninio pašto adresą, bei užpildyti kitus privalomus laukus.

3. Pirkėjo teisės

Pirkėjai turi teisę pirkti prekes Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, nepažeisdami šių Taisyklių sąlygų.
Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasčių, atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sandėrio, sudaryto su Pardavėju, pranešdamas apie tai Pardavėjui 
raštu ar elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir prekės užsakymo numerį ne vėliau kaip per 7 dienos po prekių pristatymo.
Taisyklėse numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų
pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklėmis”  iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji 
nebuvo naudojama ir yra originalioje pakuotėje. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

4. Pirkėjo pareigos

Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui numatytą užsakymo lape - sąskaitoje kainą už prekes per nustatytą terminą.
Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes. Pirkėjui prekių nepriėmus, jis privalo padengti pardavėjo nuostolius, susijusius su prekės
pristatymu.
Jeigu pasikeičia registracijos formoje pateikti Pirkėjo duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti. Jei dėl klaidingos ar laiku nepakeistos Pirkėjo
informacijos Pardavėjas pristato prekes neteisingu adresu, Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo nuostolius.
Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo paslaugomis, sutinka su Taisyklėmis bei privalo jų laikytis.
Pirkėjas įsipareigoja neperleisti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims. Trečioms šalims sužinojus Pirkėjo prisijungimo duomenis, jis 
nedelsiant privalo pakeisti savo prisijungimo duomenis ir apie prisijungimo duomenų praradimo faktą informuoti Pardavėją elektroniniu paštu.
Pirkimo – pardavimo sutartys yra saugomos Pardavėjo internetinės svetainės duomenų bazėje.

5. Pardavėjo teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui bei saugumui, ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę sustabdyti 
Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.
Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
Pardavėjas turi teisę iškilus neaiškumams, susisiekti su Pirkėju telefonu arba elektroniniu paštu. Jei Pardavėjas negali susisiekti su Pirkėju
naudojantis jo kontaktiniais duomenimis, užsakymas anuliuojamas.
Jeigu Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą bankiniu pavedimu, už prekes privaloma apmokėti per 48 val. nuo užsakymo pateikimo. Pirkėjui neapmokėjus
už prekes per nustatytą laiką, Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti užsakymą.
Pardavėjas turi teisę be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas arba jas panaikinti, taip pat be jokio įspėjimo stabdyti jų galiojimą.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja, elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis, sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Pardavėjo paslaugomis.
Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo duomenų neatskleisti trečioms šalims ir gerbti Pirkėjo privatumą.
Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.
Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, privalo apie tai pranešti Pirkėjui per 2 darbo dienas nuo 
užsakymo priėmimo dienos. Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui pinigus per 48 valandas nuo apmokėjimo už prekes.

7. Prekių kainos, apmokėjimas už prekes

Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais su PVM.
Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos prie prekių bei galutinai suformuotame užsakymo lange.
Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje už prekes atsiskaito el.bankininkyste, banko pavedimu, apmokant nurodytą sumą už prekes pagal sąskaitą tiesioginiu
pavedimu į nurodytą Pardavėjo sąskaitą arba grynais pinigais prekių atsiėmimo vietose.

8. Prekių pristatymas

Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas.
Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir pašto indeksą.
Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas reikšti
pretenzijų dėl pristatytų prekių Pardavėjo įgaliotam atstovui negali.
Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis šiose Taisyklėse nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.
Jei prekės nėra pristatomos laiku dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas už prekių pristatymą nėra ir negali būti laikomas atsakingu.
Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu asmeniu patikrinti prekių komplektaciją, būklę. Pirkėjui pasirašius 
važtaraštyje, sąskaitoje-faktūroje ar siuntos perdavimo dokumente, skaitoma, kad prekė yra perduota Pirkėjui ir kad prekė yra tinkamos būklės, tinkamai sukomplektuota. Pirkėjui pastebėjus, kad prekių pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu asmeniu surašyti laisvos formos aktą apie prekių pažeidimus. Tuo pačiu, šis faktas turi būti pažymėtas ir pristatymo dokumente. Pirkėjui nepadarius minėtų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimo.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas

Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę per 7 dienas nuo prekių gavimo dienos.
Apie nekokybišką prekę Pirkėjas privalo pranešti per 3 dienas nuo prekių gavimo dienos ir grąžinti tokią prekę per 7 darbo dienas nuo 
pristatymo dienos.

9.1. Movida.lt įsigiję prekę, bet ji neatitinka šiai prekei keliamų kokybės reikalavimų, Jūs turite teisę prekę grąžinti per 7 (septynias) dienas nuo pristatymo Jums. Nekokybišką prekę pakeisime NEMOKAMAI arba Jūsų pageidavimu grąžinsime pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis "Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis", patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.

9.2. Jei pastebėjote, kad detalė Jūsų automobiliui netiko dėl mūsų kaltės (buvo netinkamai parinkta), tokią prekę pakeisime ir padengsime dėl to susidariusias pristatymo išlaidas arba grąžiname pinigus. 

9.3. Jei prekė netiko dėl Kliento kaltės, keitimo išlaidas dengia Klientas. Tokiu atveju grąžinama suma atskaičius pristatymo išlaidas. 

9.4. Visais atvejais prekę grąžinti galima tik per 7 (septynias) dienas nuo jos pristatymo dienos Jums.

9.5 Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

a) Grąžinama prekė turi būti tvarkingoje bei originalioje pakuotėje;

b) Prekė turi būti be trūkumų, kurie galėtų atsirasti dėl to, kad Klientas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo/sandėliavimo taisykles;

c) Grąžinama prekė turi  būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos (nenuplėštos apsauginės plėvelės, nepažeistos etiketės,  ir t.t.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama prekė nekokybiška);

d) Grąžinama prekė privalo būti tokios pačios komplektacijos, kokios buvo pristatyta Klientui;

e) Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos;

Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nėra laikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu.
Apie pageidavimą prekę grąžinti, būtina mus informuoti iš anksto. Tai galite padaryti parašę mums:

El. Paštas:  info@movida.lt

Prekių keitimo metu susidariusį kainų skirtumą (keičiama į brangesnę prekę) apmoka klientas, (keičiama į pigesnę prekę) Pardavėjas grąžina skirtumą.
Tinkamos kokybės prekių grąžinti negalima. Prekių keitimo galimybės aprašytos anksčiau išvardintuose punktuose.

10. Prekių kokybės garantija

Pardavėjas atitinkamoms prekių grupėms suteikia garantiją, apie kurią nurodo prie prekės savybių aprašymo.
Pardavėjas atitinkamoms prekių grupėms garantijos nesuteikia, tokiu atveju, galioja LR teisės aktų numatyta garantija.

11. Atsakomybė

Pardavėjas neprisiima atsakomybės už paslaugų - veiklos sutrikimus, kurie gali kilti dėl techninių kliūčių ir kitokių įvykių, kurių negalima kontroliuoti.
Pirkėjas pats prisiima atsakomybę už jo vartotojo vardo ir slaptažodžio saugumą, registracijos duomenų formoje nurodytų duomenų teisingumą ir tikslumą.
Pirkėjas pats atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve.
Pardavėjas nėra atsakingas tuo atveju, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.
Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12. Baigiamosios nuostatos

Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Prekių kaina internetinėje parduotuvėje www.movida.lt gali skirtis nuo prekių kainų fizinėje UAB Movida parduotuvėje. Turinys apsaugotas Copyscape Plagiarism - Kopijuoti draudžiama. Movida.lt 2022 ©